You are currently viewing Giải bóng đá 05 năm Nhà Ấm

Giải bóng đá 05 năm Nhà Ấm

Nhà Ấm hân hạnh được giới thiệu hình ảnh Giải bóng đá kỷ niệm 05 Năm thành lập Nhà Ấm. Không chỉ nâng cao chuyên môn tay nghề, chúng tôi còn luôn chú trọng đến phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần đồng đội tại công ty Nhà Ấm.

Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh sống động của Giải bóng đá Nhà Ấm: